Tag: अभियान्ता

गाउँमा महिला शसक्तिरण

महिला सधै चुलो चौकोमा मात्रै सिमित हुन् । उनीहरुले घरधन्दा मेलापात मात्रै गर्नु पर्दछ भन्ने पुुरुषबादी सोच, गरिब मानसिकताले भरिएको हाम्रो समाजमा लैगिक समानताका बारेमा […]

उँमा महिला शसक्तिरण

महिला सधै चुलो चौकोमा मात्रै सिमित हुन् । उनीहरुले घरधन्दा मेलापात मात्रै गर्नु पर्दछ भन्ने पुुरुषबादी सोच, गरिब मानसिकताले भरिएको हाम्रो समाजमा लैगिक समानताका बारेमा […]